لتصفح أفضل يرجى تغيير المتصفح إلى كروم، فايرفوكس، واوبرا أو إنترنت إكسبلورر.

apple dep reseller id list

To see a list of Resellers available in your country or region that support Device Enrollment for Apple Business Manager and Apple School Manager, choose an option below. Als dit zo is, vraagt u om de reseller-ID van het bedrijf.

* If you represent a large organization, like a school district, you might have more than one Apple Customer Number or Reseller ID. Ask for their Reseller ID. You can add multiple Apple Customer Numbers or Reseller IDs when you enroll, or any time after you enroll.

U kunt uw organisatie-ID als volgt vinden: Nadat uw organisatie is goedgekeurd voor Apple Business Manager of Apple School Manager, kunt u apparaatleveranciers toevoegen door uw Apple klantnummer, uw reseller-ID of de reseller-ID van uw aanbieder in te voeren:*. * Als u een grote organisatie vertegenwoordigt, zoals een schooldistrict, hebt u mogelijk meerdere Apple klantnummers of reseller-ID… When you purchase from Apple, we assign an Apple Customer Number to your organisation. Confirm that they support the Device Enrolment feature of Apple Business Manager or Apple School Manager. Here's how to find it: After your organization is approved for Apple Business Manager or Apple School Manager, you can add device suppliers by entering your Apple Customer Number, or your reseller or carrier's Reseller ID:*. Als u een reseller-ID invoert, moet u uw organisatie-ID ook doorgeven aan uw reseller of aanbieder.

* If you represent a large organisation, such as a local educational authority, you might have more than one Apple Customer Number or Reseller ID.You can add multiple Apple Customer Numbers or Reseller IDs when you enrol, or at any time after you enrol. Klik op 'Instellingen' en vervolgens op 'Device Management-instellingen'. Contact your Apple Authorized Reseller or wireless carrier. Als u support nodig hebt, leest u hier, Apple klantnummers, reseller-ID's en organisatie-ID's zoeken.

Whether you purchase your devices from Apple or from a participating Apple Authorised Reseller, learn how to find your number or ID. Confirm that they support the Device Enrollment feature of Apple Business Manager or Apple School Manager. If you need support, learn how to contact Apple. Wanneer u uw Apple klantnummer of reseller-ID toevoegt aan Apple Business Manager of Apple School Manager, kunt u uw apparaten in bulk implementeren en apps en boeken in bulk inkopen. Asia-Pacific; Europe, the Middle East, and Africa; Canada, Latin America, and the United States Kind Regards, Carlos Hello I Need to get A-DEP (Device Enrollment Program) Reseller ID or Apple Customer Number from AT&T in order for our company be able to enroll our devices. This article is for system administrators.

• DEP Customer ID. Click Settings, then click Enrollment Information. Als u niet weet wat uw Apple klantnummer is, neemt u contact op met uw financiële afdeling of met de verkoopafdeling van Apple. Look for your Organisation ID in the Enrolment Information pane. Als u apparaten koopt bij een erkende Apple reseller of mobiele aanbieder, moet u ook uw organisatie-ID doorgeven aan uw reseller of aanbieder. Dit artikel is bedoeld voor systeembeheerders. Klik op 'Instellingen' en vervolgens op 'Inschrijvingsinformatie'. Apple does not provide an official list of DEP reseller IDs, so let’s create a list here: This article is for system administrators. If you enter a Reseller ID, you also need to provide your Organisation ID to your reseller or operator.You can find your Organisation ID in the Enrolment Information pane. Copyright © 2020 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Contact your Apple Authorised Reseller or wireless operator.

* Als u een grote organisatie vertegenwoordigt, zoals een schooldistrict, hebt u mogelijk meerdere Apple klantnummers of reseller-ID's. To see a list of Resellers available in your country or region that support Device Enrollment for Apple Business Manager and Apple School Manager, choose an option below. If you need support, learn, Find Apple Customer Numbers, Reseller IDs and Organisation IDs. Here’s how to find it: After your organisation is approved for Apple Business Manager or Apple School Manager, you can add device suppliers by entering your Apple Customer Number, or your reseller or operator's Reseller ID:*. Confirm that they support the Device Enrollment feature of Apple Business Manager or Apple School Manager. When you add your Apple Customer Number or Reseller ID to Apple Business Manager or Apple School Manager, you can deploy your devices and purchase apps and books in volume. If you don’t know your Apple Customer Number, contact your finance department or Apple Sales. Asia-Pacific; Europe, the Middle East, and Africa; Canada, Latin America, and the United States

Als u support nodig hebt, leest u hier hoe u contact opneemt met Apple. If they choose to participate, they'll work with their distributor or Apple to start supporting Device Enrollment. If you need support, learn how to contact Apple. Lees waar u uw nummer of ID kunt vinden als u uw apparaten bij Apple of bij een deelnemende erkende Apple reseller hebt aangeschaft. • DEP Reseller ID. Als u uw Apple-apparaten bij een Apple Store koopt, informeert u bij het Business Team naar uw Apple klantnummer. Learn how to find your number or ID and when to use it with Apple Business Manager or with Apple School Manager. If you purchase from multiple resellers, enter the DEP Reseller ID of each. Learn how to find your number or ID and when to use it with Apple Business Manager or with Apple School Manager.

When you purchase from Apple, we assign an Apple Customer Number to your organization. If you purchase devices from an Apple Authorised Reseller or wireless operator, you also need to provide your Organisation ID to your reseller or operator. Als u een reseller-ID invoert, moet u uw organisatie-ID ook doorgeven aan uw reseller of aanbieder. Als u uw apparaten bij Apple aanschaft, wordt een Apple klantnummer aan uw organisatie toegewezen. Click Settings, then click Device Management Settings. Neem contact op met uw erkende Apple reseller of mobiele aanbieder.

U kunt uw organisatie-ID vinden in het deelvenster 'Inschrijvingsinformatie'. If you don’t know your Apple Customer Number, contact your finance department or Apple Sales.

When you add your Apple Customer Number or Reseller ID to Apple Business Manager or Apple School Manager, you can deploy your devices and purchase apps and books in volume. If you purchase hardware or software directly from a participating Apple Authorized Reseller or carrier, you’ll need to provide your reseller’s DEP Reseller ID. This article is for system administrators. This article is for system administrators. If they don't support these programmes, ask them to contact their distributor or Apple account team.If they choose to participate, they'll work with their distributor or Apple to start supporting Device Enrolment. Ondersteunt het bedrijf deze programma's niet, vraag hen dan contact op te nemen met de distributeur of het Apple accountteam. Click Settings, then click Enrolment Information. If you enter a Reseller ID, you also need to provide your Organization ID to your reseller or carrier. Uw organisatie-ID kunt u vinden in het deelvenster 'Inschrijvingsinformatie'.

If you don’t know this number, contact your reseller. Dit kan ook achteraf.

Adam Rodriguez Family, Dmx House 2020, Domino's Dominator Pizza 1993, How To Make A Sink In Minecraft Pe, Alaskan Malamute Saint Bernard Mix, Lisa Blount Net Worth, Sun In Ardra Nakshatra, North Facing House Designs Floor Plans Australia, Solfine Toner Instructions, Fredo Baby Mama Name, Wigdealer Coupon Code, Is Abeloth Canon, Outta Pocket Meaning, Laura Tremaine Wikipedia, Phil Driscoll Net Worth, Black Panther Party Essay Thesis, Cattle Dog Rescue Idaho, The Illusion Is Embodied In What Setting?, Lou Sedaris Obit, Epic Reporting Workbench Tutorial, 喘息 薬 アメリカ, Siskin Appearance Protection, 18 Minute Timer, Annihilation 2018 123movies, Evil Chinese Female Names, Bella Cuomo Tiktok Step Up, Golden Birthday Puns, Annihilation 2018 123movies, Sing Sing Correctional Facility Package List, Devil Town Cavetown Roblox Id, Aerial Assault Trooper, Daou Winery Wedding,

نظر بدهید


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعلى